Integritetspolicy

Enligt dataskyddslagstiftning den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) (General Data Protection Regulation). Gemensamt regelverk inom EU och att medborgares (kunders) rättigheter stärks bland annat gällande hur personuppgifter hanteras. Hantering av personuppgifter; mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning och tiden för dess lagring och tillgänglighet.
Nedan vill vi informera om för vilka ändamål vi samlar in och använder personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det aktuella behovet kräver det. Vi har sammanfattat ett antal grundläggande punkter som berör hur vi hanterar personuppgifter. Då vi riktar oss enbart till företagskunder kommer de personuppgifter som vi behöver spara vara.

  • Företags namn, organisations nr, adresser och telefon nr.
  • Namn, telefonnummer och e-postadress på kontaktpersoner.
  • Adress om det även skulle kunna knytas till fysisk person, är dock mycket ovanligt.

Vi använder oss av dessa personuppgifter vid:

  • Etablerat kundförhållande.
  • Offert  förfrågan.
  • Order läggning.
  • Produktions relaterade projekt.
  • Ett normalt kontaktförfarande mot våra företagskunder.

Lagringstid

Produktions och projekt relaterade e-post meddelanden sparas i regel högst 24 månader beroende på intresseavvägning. Viss e-post kan arkiveras längre av rent tekniska skäl. Syftet  innefattar Offert  förfrågan, Order läggning och produktions relaterade projekt. Annan inkommande icke direkt kopplande produktions relaterad post, lagras i högst 6 månader beroende på intresseavvägning i meddelandet.

Rättigheter

Alla personer har rätt att få information när eller hur hans eller hennes personuppgifter behandlas. Alla personer har rätt att vända sig till företag eller myndighet och be att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Alla personer har rätt att vända sig till det företag eller en myndighet som behandlar dennes personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas, utom där lagen kräver att de sparas.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Tooltech Gislaved AB
Mårtensgatan 30 B
33230 Gislaved
info@tooltech.nu