Om Tooltech

Vi har som huvudsaklig verksamhet att utföra kvalificerade ändringar samt service och reparationer på formverktyg, oavset verktygets ursprung. Vår ambition är att i tätt samarbete med kund kunna  utarbeta så kostnadseffektiva och optimala lösningar som möjligt. Vi konstruerar allt i 3D miljö och kan arbeta utifrån en enkel skiss eller 2D/3D underlag. Att hålla leveranstider och högsta kvalité på utförda tjänster är något vi prioriterar.

Med en uppgraderad Lyftkapacitet klarar vi nu totala verktygsvikter på ca 10-12 Ton. Gnistkapacitet av arbetsstycken upp till 1700×1000 och dryga 450mm i höjd vikt på ca 4000kg. Detta i kombination klarar vi att ombesörja en bred nivå på verktygsservice och avancerade ändringar från små till stora verktyg.

Sänkgnistarna  med effektiv elektrodtillverkning utgör stommen i våran produktion.

Trådgnistning är också en viktig del i sammanhanget.